OK Air
Xian MA-60 (B-3440)
Changsha Airport

View image information

Xian MA-60